Praktijk Bovenal

Duizeligheid

Duizeligheid kan zeer bedreigend zijn, omdat het je letterlijk en figuurlijk uit balans brengt. Je kunt je licht of draaierig in je hoofd voelen. Voor je gevoel kun je omvallen, of weet je even niet meer waar je bent. Als jij last hebt van duizeligheid, zal je deze gevoelens vast herkennen. En dan weet je ook dat het je onzeker kan maken, al helemaal als de duizeligheid regelmatig voorkomt. Niet alleen thuis, maar ook in openbare ruimten. Manuele therapie kan jouw duizeligheidsklachten verminderen of zelfs volledig verhelpen. 

“Heleen is te prijzen om haar deskundigheid, creativiteit, plezierig in de omgang en haar bereikbaarheid. Ik heb heel veel aan de behandeling gehad. De klachten zijn sterk gereduceerd. De fysiotherapeut heeft me geleerd hoe ik met mijn klachten kan omgaan en hoe ik de oefeningen in mijn leven kan inbedden en dat ik nu in staat ben mij zelf te redden met mijn handicap. Het komt vaak voor dat ik me realiseer dat mijn duizeligheid de laatste dagen geen rol gespeeld heeft en ik er niet eens aan gedacht heb.” - Otto K.

Soorten duizeligheid en mogelijke oorzaken

Jouw hersenen krijgen voortdurend informatie over de ruimte om je heen en waar jouw lichaam zich bevindt. Die informatie krijg je van je evenwichtsorgaan, je ogen en het gevoel in je spieren en pezen. Als die informatie niet in orde is, kun je duizeligheidsklachten krijgen. Dat kan voor verschillende soorten duizeligheid zorgen, elk met eigen oorzaken.

 • Benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD)

  BPPD is een vorm van draaiduizeligheid die ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. Typische momenten zijn: omdraaien in bed, overeind komen uit bed, naar boven kijken (bijvoorbeeld bij het ophangen van de was, ramen zemen), voorover bukken en draaien van het hoofd (achterom kijken).

  De oorzaak van BPPD is dat de kristallen in het evenwichtsorgaan verplaatsen. Dit verstoort het waarnemen van de bewegingen en de plaatsing van het hoofd en de rest van het lichaam. Vaak is de duizeligheid erg heftig maar duurt kort, vaak minder dan een minuut. BPPD komt het meest voor bij mensen tussen 40 en 60 jaar oud.

  BPPD is de meest voorkomende oorzaak van (draai)duizeligheid. Het kan optreden na een periode met bedrust, schedeltrauma, griepperiode, neuritis vestibularis of operatie. In de helft van de gevallen is er geen duidelijke oorzaak.

 • Aspecifieke duizeligheid

  Zijn er geen aantoonbare oorzaken voor de duizeligheid? Dan heb je wellicht last van aspecifieke duizeligheid. Dat zit als volgt:

  Een deel van de informatie voor het evenwicht komt voort uit het gevoel in de spieren en pezen. Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Als de nek slijt of als de snelheid van bewegen afneemt, vertragen deze signalen. Zo ontstaat er ook een vertraging in de werking van het totale evenwicht. Dit kan tot duizeligheid leiden. Deze klachten ontstaan met name bij ouderen, die hier in het dagelijks leven behoorlijk veel hinder van kunnen ondervinden. 

 • Neuritis vestibulaire

  Neuritis vestibularis is een ontsteking van het binnenoor. Het wordt gekenmerkt door acute, heftige draaiduizeligheid die in de loop der dagen/weken afneemt. Dit kan ook gepaard gaan met misselijkheid en braken. De meeste patiënten voelen zich erg ziek en liggen het liefst op bed. Dagelijkse activiteiten kunnen niet echt worden uitgevoerd. 

  De diagnose wordt doorgaans vastgesteld door een specialist, hij zal een gehoortest afnemen en evenwichtsonderzoek doen (soms aangevuld met een bloedonderzoek of CT/MRI-scan). 

  Waarschijnlijk wordt neuritis vestibularis veroorzaakt door een ontsteking van het evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw of de evenwichtskernen in de hersenen. Sommige onderzoekers denken dat doorbloedingsproblemen of stofwisselingsziekten de klachten veroorzaken. 

 • Persisterende positionele perceptie duizeligheid (PPPD)

  PPPD is een recentelijk vastgesteld ziektebeeld waar meerdere aandoeningen onder kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan chronisch subjectieve duizeligheid en visuele vertigo. Deze diagnose wordt over het algemeen gesteld door de KNO-arts of neuroloog. De exacte oorzaak van PPPD is nog niet vastgesteld.

  De belangrijkste symptomen zijn:

  • Het gevoel van deinen en uit balans zijn
  • Wisselende klachten die minimaal 15 dagen per maand voorkomen
  • De klachten worden erger bij rechtop zitten, hoofd- en lichaamsbewegingen of het zien van bewegende beelden
  • Meestal begint PPPD na een aanval van draaiduizeligheid of na een paniekaanval. Ook kan het ontstaan na een hoofdletsel.

  PPPD-klachten kunnen gepaard gaan met specifieke evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière of vestibulaire migraine. Daarnaast kan het psychologische klachten met zich meebrengen, zoals gevoelens van angst en somberheid. 

 • Hyperventilatie

  Hyperventilatie houdt in dat te krachtig wordt geademd. Daarbij wordt meer CO2 uitgeademd dan door het lichaam wordt geproduceerd, waardoor de C02-spanning in het arteriële bloed daalt. Hyperventilatie kan als fenomeen optreden bij een paniekaanval, maar soms ook bij een organische aandoening (zoals astma, COPD, of een hartaanval). De duizeligheid wordt meestal omschreven als een zweverig, licht gevoel in het hoofd, soms het gevoel flauw te vallen of ‘weg te zakken’. Er is in het algemeen géén sprake van draaiduizeligheid. 

  Veelvoorkomende symptomen bij hyperventilatie zijn:

  • Duizeligheid
  • Ademnood
  • Gespannenheid
  • Tintelingen in de vingers
  • Hartkloppingen

  In een aantal studies naar de oorzaken van duizeligheid wordt hyperventilatie genoemd. In andere studies wordt niet van hyperventilatie, maar van ‘psychogene duizeligheid’ gesproken. Het betreft dan met name een angst- en paniekstoornis, waarbij hyperventilatie als verschijnsel kan optreden. Ook kan er sprake zijn van een psychiatrische aandoening zoals een angststoornis of een depressieve stoornis.

 • Ziekte van Ménière

  Bij de ziekte van Ménière ervaar je over het algemeen drie soorten klachten: aanvallen van draaiduizeligheid (vooral in het beginstadium), slechthorendheid en oorsuizen. Om een goede diagnose te stellen, zal een KNO-arts onderzoek moeten doen. Ondanks de vele onderzoeken naar de ziekte van Ménière, is de precieze oorzaak nog niet bekend. Sommige mensen denken dat stress en drukte de boosdoeners zijn, maar dat is niet waar. Wel kunnen deze factoren de reeds bestaande symptomen versterken. 

 • Vestibulaire migraine

  Vestibulaire migraine kenmerkt zich door plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid, van enkele minuten tot uren aan een stuk. Sporadisch kan een aanval zelfs enkele dagen aanhouden. Net als bij reguliere migraine, kunnen de duizelingen symptomen meebrengen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid of het zien van vlekken en/of flikkeringen. De precieze oorzaak voor vestibulaire migraine is nog niet helemaal duidelijk. Men veronderstelt dat het te maken heeft met een tijdelijke doorbloedingsstoornis van het evenwichtsorgaan en delen van de hersenen. Of dat deze gebieden om een andere redenen (tijdelijk) niet goed functioneren. Tot op heden is de precieze oorzaak nog niet vastgesteld.

  Voor het vaststellen van vestibulaire migraine, is vaak aanvullend onderzoek nodig door een KNO-arts of neuroloog. Er moet goed gekeken worden of er geen andere oorzaken zijn die de hoofdpijn veroorzaken. 

Wat kan een manueel therapeut voor jou doen? 

Als de diagnose nog niet gesteld is, zal de manueel therapeut analyseren welke vorm van duizeligheid je ervaart. Soms volgt er vervolgonderzoek door de huisarts. Als de diagnose gesteld is, zal de manueel therapeut de juiste behandeling en/ of oefeningen voor jou selecteren. Daarna zal jij minder klachten ervaren en met wat geluk zelfs volledig herstellen. Weet jij al welk type duizeligheid jij hebt? Bekijk alvast de bijbehorende behandelingen:

 • Behandeling bij BPPD

  De manueeltherapeut zal je behandelen met een repositioneringsmanoeuvre. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de kristallen weer terugkomen op de juiste plek, waardoor het evenwichtsorgaan geen verstoringen meer zal geven. In 90% van de gevallen zijn de klachten na 1 of 2 behandelingen volledig hersteld. In de meeste gevallen gaat dit om de Epley Manoeuvre.

 • Behandeling bij aspecifieke duizeligheid

  Je krijgt een behandeling voor de bewegingsbeperkingen van de nek. Samen met specifieke bewegingsoefeningen zullen deze zorgen voor een beter evenwicht, meer zekerheid en daardoor een verbetering in de totale belastbaarheid van het lichaam.

 • Behandeling bij neuritis vestibularis

  Een manueel therapeut kan jou helpen met vestibulaire revalidatie. Dat is een gespecialiseerde vorm van fysio- en manuele therapie. Deze therapie richt zich op het verminderen van de duizeligheidsklachten en het verbeteren van het evenwicht. De oefeningen bestaan vooral uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij de duizeligheid soms moet worden uitgelokt om zo het herstelproces te versnellen.

 • Behandeling bij PPPD

  Eerst zullen alle overige oorzaken van duizeligheid moeten worden uitgesloten. Ook is het belangrijk om factoren zoals somberheid of angst te benoemen, aangezien deze vaak een grote rol spelen bij de klachten. Worden jouw klachten inderdaad door PPPD veroorzaakt? Dan zal de manueel therapeut jou helpen met de vestibulaire revalidatie. Bij deze vorm van therapie wen je aan bewegingen en het omgaan met bewegende beelden. Dit kan jouw klachten voor ongeveer 60% tot 70% verminderen. De therapie duurt over het algemeen 3 tot 6 maanden.

 • Behandeling bij hyperventilatie en duizeligheid

  Blijkt uit de analyse dat hyperventilatie de grootste oorzaak is van de duizeligheid? Dan heb je wellicht baat bij ademhalingstherapie door een fysiotherapeut of haptonoom. Hierdoor kunnen je klachten afnemen, zo niet, dan krijg je in elk geval het gevoel dat je er meer controle over hebt. Als dat onvoldoende werkt, kan je worden doorverwezen naar een (long)arts.

 • Behandeling bij vestibulaire migraine

  De manueel therapeut zal jou helpen met vestibulaire revalidatie. Bovendien zal er gekeken worden of de klachten samengaan met een andere vorm van hoofdpijn waarbij de nekregio een trigger kan zijn. Door het hele plaatje te analyseren en te behandelen, kan de frequentie van de hoofdpijnaanvallen verminderen.

  Komen de aanvallen vaak voor? Dan zal er in de meeste gevallen medicatie worden voorgeschreven. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de huisarts of specialist. 

 • Behandeling bij ziekte van Ménière

  De ziekte van Ménière is geen indicatie voor behandeling. In sommige gevallen ontstaat er tussen de aanvallen door PPPD, hierbij kan de manueel therapeut helpen analyseren of er klachten zijn die de praktijk kan behandelen. 

Heleen helpt jou erbovenop

Manueel therapeut Heleen zal jou letterlijk en figuurlijk weer in evenwicht te brengen. Naast haar jarenlange ervaring met duizeligheidsklachten is Heleen aangesloten bij het Duizeligheidsnetwerk. Daardoor is haar kennis altijd actueel en onderbouwd. 

Er zijn allerlei behandelingen tegen duizeligheid, maar bij jou kan het soms net weer anders werken dan bij een andere patiënt. Daarom neemt Heleen de tijd voor jouw verhaal: welke klachten heb je, wanneer ben je duizelig, welke adviezen heb je in het verleden al gekregen? Op basis van dit totaalplaatje kan zij een behandelplan opstellen. Dat kan bestaan uit manuele therapie en/ of behandelingen bij een andere medisch specialist. 

Maak een afspraak bij Praktijk Bovenal

Wil jij weer vaste grond onder je voeten voelen? Kom gerust eens langs bij Praktijk Bovenal om jouw duizeligheidsklachten te analyseren en aan te pakken. Neem gerust contact op voor extra informatie over manuele therapie of om een afspraak te maken.

Neem contact op        

Praktijk Bovenal

Rivierenhof 2
9725 HA Groningen

Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl

KvK nr: 69458812

Vraag stellen of afspraak maken?

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Fysiotherapeut
     
Je bericht
Het laatste nieuws
Corona beleid per 1 april 2022

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ’oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort. Samengevat....

lees verder
Corona beleid mbt quarantaine en je bezoek aan de praktijk

Vanaf 25 januari is er een nieuw beleid ingesteld, vanuit de overheid, met betrekking tot de quarantaine regels. Wanneer je een booster prik hebt gehad of kort geleden corona hebt doorgemaakt, hoef je niet meer in quarantaine als er iemand uit jouw huishouden....

lees verder
Adres
Praktijk Bovenal
Rivierenhof 2
9725 HA Groningen
Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl
Locatie en Route