Praktijk Bovenal

Privacyverklaring Praktijk Bovenal

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.praktijkbovenal.nl, het eventuele invullen van het contactformulier alsmede bij de dienstverlening van Praktijk Bovenal.

Praktijk Bovenal respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Praktijk Bovenal aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Praktijk Bovenal, dan vragen wij u om diverse persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons patiënten registratiesysteem en worden gebruikt om u te kunnen behandelen. Het patiënten registratiesysteem is uiterst streng beveiligd en speciaal voor dit doel gebouwd door specialistische, op de branche gerichte partijen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Praktijk Bovenal. Wij verstrekken uw persoons- en/of medische gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als wij dit noodzakelijk achten om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.

Daarnaast hebben fysiotherapeuten een beroepsgeheim. U kunt erop vertrouwen dat wij de informatie die u ons verschaft niet zonder uw toestemming of zonder dat de wet dit toelaat worden gebruikt of aan anderen worden verstrekt. Het medisch beroepsgeheim verplicht fysiotherapeuten om te zwijgen over alles wat hem of haar door de patiënt is toevertrouwd. Het gaat dus niet alleen om medische gegevens, maar ook om andere informatie die in de relatie tussen de fysiotherapeut en de patiënt naar voren komt. 

De persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BSN-nummer;
 • Gegevens zorgverzekering en zorgverzekeraar;
 • Gegevens huisarts;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Medische gegevens voor zover bij ons bekend gemaakt door patiënt en/of d.m.v. verwijzing van specialist en/of huisarts. Dit laatste zal enkel het geval zijn wanneer de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

De AVG-grondslagen

De AVG geeft aan dat persoonsgegevens enkel verwerkt mogen worden wanneer hier een grondslag voor is. Praktijk Bovenal verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming

Praktijk Bovenal vraagt mondelinge toestemming aan u voor het gebruik van uw persoonsgegevens, om bijvoorbeeld te corresponderen met uw huisarts of behandelend arts. Indien toestemming wordt gegeven, dan wordt dit door ons geregistreerd in ons systeem Medikad. 

Grondslag 2 -  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Praktijk Bovenal verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten behandelovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies en juiste zorgbehandeling. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hier komen wij hieronder op terug.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als u het contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen

Praktijk Bovenal voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter medische gegevens bewaren wij minimaal 15 jaar omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Het register van verwerkingsactiviteiten

Praktijk Bovenal heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. 

De beveiligingsmaatregelen

Praktijk Bovenal heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@praktijkbovenal.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies 

De website van Praktijk Bovenal houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doen wij om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Praktijk Bovenal gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Bovenal heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. In de privacyverklaring van het betreffende bedrijf kunt u zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Praktijk Bovenal en haar website.  Praktijk Bovenal kan deze privacyverklaring aanpassen. In geval van wijziging van het privacybeleid, zal de nieuwste versie van het privacybeleid op de website gepubliceerd worden. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

© Praktijk Bovenal 2020

Praktijk Bovenal

Rivierenhof 2
9725 HA Groningen

Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl

KvK nr: 69458812

Vraag stellen of afspraak maken?

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Fysiotherapeut
     
Je bericht
Het laatste nieuws
Corona beleid per 1 april 2022

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ’oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort. Samengevat....

lees verder
Corona beleid mbt quarantaine en je bezoek aan de praktijk

Vanaf 25 januari is er een nieuw beleid ingesteld, vanuit de overheid, met betrekking tot de quarantaine regels. Wanneer je een booster prik hebt gehad of kort geleden corona hebt doorgemaakt, hoef je niet meer in quarantaine als er iemand uit jouw huishouden....

lees verder
Adres
Praktijk Bovenal
Rivierenhof 2
9725 HA Groningen
Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl
Locatie en Route